Informatie gunningsproces

 

Domeinen Roerende Zaken (DRZ) is de wettelijke bewaarder van in beslag genomen goederen. Daarnaast is DRZ bij wet aangewezen om overtollige goederen van de Rijksoverheid te verwerken. Een inbeslaggenomen voertuig is hieronder als voorbeeld gebruikt voor de uitleg van het verkoopproces en de guncriteria.

Zoals terug te vinden is op onze website, kan het Openbaar Ministerie (OM) als opdrachtgever vier verschillende soorten opdrachten verstrekken:

  • Bewaren
  • Teruggeven aan de rechthebbende
  • Verkopen
  • Vernietigen

Ongeacht de opdracht van het OM wordt van alle goederen die bij DRZ binnenkomen de waarde vastgesteld. Deze waardebepaling is nodig voor de strafvervolging, maar wordt later bij een eventuele verkoop ook als maatstaf gebruikt voor het gunnen.

Op het moment dat het OM beslist dat een voertuig verkocht moet worden, dan zorgt DRZ dat dit zo spoedig mogelijk gebeurt. Meestal gebeurt dit via de eigen website (domeinenrz.nl). Het staat DRZ daarentegen vrij om te kiezen voor een ander verkoopkanaal, zolang dit maar via een openbare veiling gebeurt.

Eenmaal aangeboden op de website van DRZ is het vanaf maandag 8.30 uur tot donderdag 10.00 uur mogelijk om een bod uit te brengen op het voertuig. Daarna begint het gunproces.

Het OM heeft wel tot het sluiten van de veiling de mogelijkheid de verkoopbeslissing in te trekken. Ook kan DRZ zelf een verkoopbeslissing intrekken, bijvoorbeeld als er onjuiste of onvolledige informatie bij wordt vermeld die niet meer aangepast kan worden voor publicatie van de veiling.

Naast de verkoopbeslissing, moet er op het voertuig ook een bedrag geboden zijn dat gelijk of hoger is dan de verwachte opbrengst.

In het geval er een lager bod wordt uitgebracht, wordt er naar de volgende punten gekeken of een voertuig nog gegund kan worden:

  • Geboden bedrag ten opzichte van de getaxeerde waarde;
  • Staat van het voertuig;
  • Hoeveel keer dit voertuig eerder is aangeboden.

Vervolgens wordt dan overgegaan tot gunnen of niet gunnen. Het kavel wordt aan de hoogste bieder gegund. Zijn voertuigen na de veiling niet gegund, dan worden deze zo spoedig mogelijk opnieuw aangeboden. Ook in de periode tussen de twee veilingen is het mogelijk dat het OM de verkoopbeslissing intrekt. In dat geval worden deze voertuigen niet meer aangeboden.

De dag na de gunning wordt de uitslagenlijst gepubliceerd op de website van DRZ. Na publicatie van de uitslagen kan de gehele catalogus gedownload worden van onze website. Hierop zijn foto’s, tekst en of er gegund is in een keer zichtbaar per kavelnummer.

 

Uitslagenlijsten van voorgaande veilingen worden niet meer getoond op onze website, maar deze informatie is nog wel beschikbaar op de website met open data van de overheid.

Op deze website is het mogelijk om zowel de verkoopkalender, uitslagen- en rectificatielijsten als de catalogus in xml-variant te raadplegen.

 

Sluitenverkoop.domeinenrz.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.