Uitleg begrippen in catalogi

Rectificaties
Soms komt het voor dat de omschrijving bij goederen die al online zijn aangeboden moet worden aangepast. Deze aanpassingen, rectificaties genoemd, doet DRZ tot het openzetten van de veiling. Vanaf dat moment kan er online geboden worden en worden er geen aanpassingen meer gedaan. De aanpassingen worden vermeld in de rectificatielijst. Deze lijst is altijd te raadplegen in deze catalogus.

Voertuigen onderzoek RDW
Voor sommige Nederlands of buitenlands gekentekende voertuigen is het noodzakelijk dat de RDW onderzoek moet doen. Op het moment dat Domeinen Roerende Zaken de identiteit en/of administratieve status van een voertuig niet kan vaststellen komt de RDW ter plaatse om een onderzoek aan het voertuig uit te voeren. Naar aanleiding van het onderzoek maakt de RDW het ‘Rapport domeinenonderzoek voertuigen’ op.

Het Rapport domeinenonderzoek voertuigen is enkel een controle van de identiteit en/of administratieve status van het voertuig. Het ‘Rapport domeinenonderzoek voertuigen’ is niet hetzelfde als een RDW-keuringsrapport dat wordt afgegeven bij een RDW-keuringsstation. Het RDW-keuringsrapport dient de koper zo nodig zelf te regelen met de RDW. Eventuele kosten zijn voor rekening van de koper.

Aan het Rapport domeinenonderzoek voertuigen zijn kosten verbonden. Deze kosten bedragen € 150,-  en zijn voor rekening van de koper. Hierover betaalt de koper geen opgeld. Deze kosten worden op de factuur vermeld bij ‘kosten onderzoek RDW’.

Bij het afhalen van uw kavel ontvangt u van ons het Rapport domeinenonderzoek voertuigen.

Chroom6

Defensie heeft in het verleden verf gebruikt om hun voertuigen te schilderen waar een stof in bleek te zitten die schadelijk kan zijn voor de gezondheid. Deze stof is Chroom-6.
Bij het verwerken of verwijderen van de verf kan deze stof mogelijk vrijkomen.  
Meer informatie over Chroom-6 kunt u lezen in de informatiebrochure van het RIVM welke u vindt op de website van het RIVM: www.rivm.nl

Certificaat van Overeenstemming (CVO)
Het Certificaat van Overeenstemming (CVO) is de productieverklaring van de fabrikant van het voertuig. De fabrikant geeft een Certificaat van Overeenstemming af voor een voertuig dat is gebouwd volgens de Europese typegoedkeuring. Met het CVO wordt aangetoond dat het voertuig voldoet aan de toelatingseisen.
Het kan voorkomen dat bepaalde technische gegevens op het buitenlandse kentekenbewijs ontbreken, met name de trekgewichten en milieugegevens. Het CVO vermeldt alle relevante (milieu-)technische gegevens die nodig zijn voor een Nederlands kentekenbewijs en/of in het kentekenregister.
Meer informatie hierover vindt u op www.rdw.nl

Uitschakelen Track & Trace
Sommige voertuigen zijn voorzien van een ingebouwd Track & Trace systeem. De koper moet zelf contact opnemen met de dealer om deze uit te laten schakelen.

Mogelijk bijkomende kosten zoals BTW, BPM
Het opgeld en de kosten van de tenaamstelling van een voertuig worden standaard in rekening gebracht van de koper. Daarnaast komen er soms extra kosten bij, bijvoorbeeld BTW (over biedprijs plus opgeld), invoerrechten, een waarborgsom en eventueel emballage (statiegeld voor een krat of pallet box dat bij inlevering wordt teruggestort op uw bankrekening).
In geval van voertuigen met een buitenlands kenteken of NATO voertuigen kan BPM verschuldigd zijn. In dat geval betaalt de koper deze apart aan de Belastingdienst.

Verkoop bijzondere voertuigen van de NATO
In voorkomende gevallen verkoopt Domeinen Roerende Zaken (defensie-)voertuigen die afkomstig zijn van de NATO. Voor deze voertuigen moet de koper een aantal extra formaliteiten doorlopen voordat het voertuig vervoerd en/of gebruikt kan worden.
Na betaling van de koopsom en het opgeld dient de koper contact op te nemen met een erkende douane expediteur voor het regelen van de douane formaliteiten.
De expediteur maakt een elektronisch invoerdocument op voor het vaststellen van de invoerrechten en BTW. Dit bedrag wordt doorberekend aan de koper. Na het voldoen van dit bedrag door de koper krijgt de koper de
zogeheten “Toestemming tot Wegvoering” en “Definitieve Mededeling Afhandeling”.

Het document “Toestemming tot Wegvoering” heeft de koper nodig bij afvoer vanaf de verkooplocatie van DRZ. Deze moet de koper laten zien om het voertuig mee te kunnen nemen.
Na afhandeling van deze douaneaangifte via de expediteur kan de koper bij de RDW een kenteken aanvragen. Bij de aanvraag van het kenteken is de koper ook de zogeheten belasting van personenauto’s en motorrijwielen (BPM) verschuldigd.

Meer informatie kunt u vinden op:
www.belastingdienst.nl
www.rdw.nl

 

Sluitenverkoop.domeinenrz.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.